Nguyễn Mạnh Bình San

Trưởng ban Ngân hàng vật liệu xây dựng, Hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh saca.com.vn

Giám đốc LANDSCAPE ARCHITECTURE ASSOCIATION

FacebookLinkedIn

Kỹ sư tốt nghiệp từ trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn

Kiến trúc sư cảnh quan của Architect.vn