Nguyễn Mạnh Bình San

Chủ tịch HĐQT LANDSCAPE ASSOCIATION

Trưởng ban Ngân hàng Vật Liệu Xây Dựng SACA - Thuộc Hiệp hội Xây Dựng và Vật liệu xây dựng TP HCM SACA

Các dự án tiêu biểu

Video về các dự án của tôi

Blog tâm đắc nhất

Một khu du lịch sinh thái kết hợp resort office tại Khánh Hòa rộng hơn 200 ha. Xem blog

Một khu resort office kết hợp vườn thuận tự nhiên tại quận 2. Xem blog